ANSVARSFULL RENOVERING

Vår drivkraft och filosofi är samlad under begreppet Ansvarsfull Renovering™.
Med detta menar vi att allt i vårt uppdrag utgår och grundar sig i fyra hållbarhetsaspekter
– socialt, miljömässigt, kvalitetsmässigt och ekonomiskt.
 
En ansvarsfull renovering ska vara miljösmart likväl långsiktig och lönsam för fastighetsbolagen
samtidigt som hyresgästen kan bo kvar. Det anser vi är hållbarhet – på riktigt.
 
HÅLLBARHET - föredrag
 
VI HJÄLPER DIG
 
VÅRA KÖK
 
GRÖNA MODEXA
 
VÅRA KUNDER
 
BOENDEDIALOGEN ®
Modexa AB Rating AAA