skip to Main Content

Den enda metoden som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar

Modexa-Molndal-5118-1920x1280

Modexametoden är en fullträff för dig som tycker hållbarhetsfrågorna är viktiga. Genom att behålla och förädla det som är bra, exempelvis stommar och diskbänk, får ni ett långsiktigt hållbart resultat till en betydligt lägre kostnad. Andelen återbrukat och återvunnet material ökar och vi jobbar dessutom stenhårt med hållbarhetsfrågorna i våra egna processer (Modexa är Kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001). De positiva sociala effekterna är förstås avsevärda när inte hyrorna skenar.

Ekonomiskt hållbar

Om du måste sälja vissa fastigheter för att ha råd att renovera andra är något väldigt, väldigt fel. Tänker du hållbart, varsamt, kvarboende så blir kalkylen plötsligt mer rimlig både för dig och dina hyresgäster.

Ekologiskt hållbar

Vi kastar varken ut hyresgästerna eller fullt fungerande stommar i kök och garderober. Den typen av slöseri tillhör en annan era. Med Modexametoden får du bevisbara miljövinster exempelvis i form av förbättrade CO2-värden.

Socialt hållbar

Dina nuvarande hyresgästers betalningsförmåga är ett avgörande ingångsvärde när vi på Modexa analyserar och beräknar ett projekt. Det bör också vara viktigare för dig än eventuella skalfördelar hos din byggpartner.

Dina hyresgäster kan bo kvar – både under och efter renoveringen

Kvarboende hyresgäster är nyckeln till framgång, men hur går det egentligen till?

Använd Modexametoden redan på planeringsstadiet

Det är lätt att fastna i gamla hjulspår. Vi hjälper dig att tänka nytt i tid.

Den enda metoden som är ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar

Tycker du hållbarhet är viktigt på riktigt? Modexametoden ger effekt i alla perspektiv.
Back To Top