Modexa utmanar de traditionella byggföretagen

Med ambitionen att vända upp och ner på bostadsrenoveringsbranschen startar Modexa ett nytt företag idag, Modexa Bostadsförädling, med Ulf Viktorsson som sin nya vd. 
– Att renovera en bostadsfastighet är inte ett tekniskt utan ett socialt projekt, säger Ulf Viktorsson.
 
Idag börjar Ulf Viktorsson, tidigare teknisk chef på Botkyrkabyggen, som VD för det nystartade Modexa Bostadsförädling. Företaget ska ta upp konkurrensen med de traditionella byggföretagen, med nytänkande och smarta renoveringsmetoder där man bevarar och renoverar gradvis – alltid med målet att ha kvarboende hyresgäster.
 
Modexa har under snart 30 år varit en partner åt bostadsbolag som står inför underhållsåtgärder i bostäder, men fram till nu framförallt i köken. Idag genomför företaget projekt i över 10 000 lägenheter om året. Bakgrunden till nysatsningen är att allt fler kunder har insett att traditionella renoveringsmetoder leder till orimliga kostnader och missnöje bland hyresgästerna. Efterfrågan på nytänkande ökar, men dagens byggsektor kan vare sig möta upp det eller tänka nytt. 
 
– Många av våra kunder har kommit till vägs ände med ineffektiva och kostsamma renoveringar där man gör allt på en gång och river det mesta, ofta i konflikt med hyresgäster, till kostnader som gör att folk inte kan bo kvar, säger grundaren och koncern-VD Torgny Hellberg.
 
Det är mot den bakgrunden som Modexa startar sitt nya bolag, Modexa Bostadsförädling, som kommer kunna ta hand om hela fastigheters underhållsbehov. Från förstudie, lösningsförslag, förhandling, projektering och kommunikation hela vägen till förädlad bostadsfastighet.

- Samtidigt som byggkostnaderna ökar växer efterfrågan på renoveringar, särskilt miljonprogramsområdena är eftersatta. Många av våra kunder har efterfrågat att vi ska ta oss an hela lägenheter och fastigheter med vårt arbetssätt Ansvarsfull renovering™, där hyresgästkommunikation, kvarboende och bevarande är hörnstenar, säger Torgny Hellberg. 
 
Modexa har vuxit kraftigt under flera år med god lönsamhet och nu återinvesterar man i en nysatsning.

– Från mitt perspektiv är detta ett naturligt utvecklingssteg för Modexa. Jag kommer utifrån med lång erfarenhet från ledningsrummet på beställarsidan och har anlitat Modexa. Det Modexa står för och som vi nu utvecklar kommer vända upp och ner på branschen. Men det är vad som behövs, smartare metoder och nya tankar, säger Ulf Viktorsson, VD Modexa 
Bostadsförädling.
 
Som första steg träffar bolaget nu ett tiotal ledande bostadsbolag för att diskutera utmaningar och de möjligheter för innovation som vi nu erbjuder branschen.
 
– Att renovera en bostadsfastighet är inte först och främst ett tekniskt projekt utan ett socialt. Jag tror fler och fler inser att det är nyckeln till bättre projekt ur alla aspekter, säger Ulf Viktorsson.
Ulf Viktorsson, VD, Modexa Bostadsförädling
Tel: 08-401 01 61
Mobil: 0702-84 09 27 
       FAKTA OM MODEXA
       Omsättning:   Drygt 200 Mkr
       Lönsamhet:   6 %
       Tillväxt:   35 % innevarande år
       Anställda:   60 (+ ca 100 montörer)
       Huvudkontor:   Borås
       Produktion:   Egen produktion och logistik i Västerås
       Säljkontor:   Stockholm, Västerås, Borås och Malmö       
       Montage:   Lokalt i Sveriges 30 största städer