Vi löser dina utmaningar inom inre underhåll

Med jämna mellanrum behöver lägenhetens bärande system ses över
– stammar ska bytas, kök ska förnyas, el ska uppgraderas. Som partner i hållbart underhåll kan vi på Modexa lotsa dig genom alla utmaningar som rör det inre underhållet, strategiskt, taktiskt och operativt. Så här stöttar vi dig inom just ditt ansvarsområde:

Förvaltning

Har du ansvar för förvaltning av bostadsfastigheter? Har du dessutom ambitionen att åstadkomma en bra balans mellan ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer? Modexa har beprövade koncept och lång erfarenhet av att renovera varsamt med kvarboende. Vi tar gärna helhetsansvar och lotsar dig ända fram till ett hållbart inre underhåll, men de olika delarna går också att köpa separat.

 • Varsamhetsanalys
 • Underhållsmanual
 • Lyckade förhandlingar
 • Implementering

Projekt

Vi erbjuder ett mer hållbart alternativ till stora ROT-renoveringar. Modexa är partnern som har 30 års erfarenhet av att renovera smidigt och effektivt med kvarboende hyresgäster. Vi kan konsten att inkludera,
skapa förståelse och arbeta effektivt. Våra noggranna projektplaner gör att gården slipper bli en byggarbetsplats, och att både du och de boende kommer att få en behaglig renoveringsresa.

 • Underhållsstrategi
 • Varsamhetsanalys
 • Projektering
 • Genomförande

Därför kan vi kalla oss för helhetspartner

Vi ser helheten i varje moment. Det gör att vi kan föreslå balanserade åtgärder med positiva effekter för alla parter, och att nödvändiga kompromisser görs med öppna ögon.

Analys med flera perspektiv

Den här analysmodellen ligger till grund för allt vi gör. Den garanterar fler perspektiv och därmed bättre helhet i våra insatser. Många nöjer sig med att väga in vad uppdragsgivaren har för önskemål och vad fastigheten har för behov. Vi tar alltid med hyresgästperspektivet och bevarandeaspekterna och ser processen som en helhet, där även de boendes välmående är en faktor.

Icon, hand and house
Bostadsbolag
 • Bolagets förutsättningar och strategiska plan.
Icon-house-person
Hyresgäst
 • Hyresgästernas förutsättningar och deras sypunkter
Icon, arrow in a circle
Genomförande
 • Förutsättningar för genomförande
Icon-house
Bostadsobjekt
 • Beståndets förutsättningar, möjligheter och problem.

Ansvar genom hela processen

I bygg- och renoveringsbranschen är det vanligt att förstudien görs av en part och själva genomförandet av en annan (ofta flera parter i samverkan). Modexa är en helhetspartner som står för både analys och leverans. Vi projektleder alla moment och tar ansvar genom hela projektet. Genom att ställa rätt frågor från början kan vi säkra att ambitioner om varsamhet och hållbarhet inte vattnas ur på vägen.

Helhetssyn på området när vi planerar

På samma sätt som med enskilda lägenheter, så tar vi oss an hela bostadsområden med en helhetssyn där alla perspektiv är inkluderade. Ett badrumsprojekt betyder t ex inte att vi gör hela området till en byggarbetsplats. Vi håller oss till en stam/trappuppgång i taget och jobbar oss metodiskt framåt. Leveranser kommer just in time och tar ingen plats på gården. Dusch- och toavagnarna kan stå nära entrén, lätt tillgängliga för de boende. Ingen behöver vänta på hissar som ständigt är blockerade. Sist men inte minst görs jobbet snabbt och effektivt.

Hållbarhet i alla dimensioner

När du renoverar med Modexa får du ett helhetstänk vad gäller hållbarhet. Vi väger in ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Vi renoverar varsamt med återbruk på plats, motverkar social utslagning genom att hålla nere hyresökningar och erbjuder långsiktigt hållbara strategier. Du som väljer Modexa får en CSRD/Scope 3-vänlig approach med tydlig hållbarhetseffekter.

Heading

Lorem ipsum

Heading

Lorem ipsum

Heading

Lorem ipsum

Heading

Lorem ipsum