Modexa – för dig som vill ha affärer i balans

Om du söker en långsiktigt hållbar strategi för ditt inre underhåll så är Modexa en partner att räkna med. Tillsammans hittar vi en väg framåt som garanterar lägenheter i gott skick, hyresnivåer som både du och dina boende kan leva med och hållbarhet som räcker för framtiden.

Du har råd att renovera, om du gör det varsamt

Svårt att få in renoveringar och löpande underhåll i budgeten? Modexas metod med varsam renovering med kvarboende hyresgäster gör att du kan jobba stegvis, göra det viktigaste först och lägga en långsiktig plan för underhållet på en ekonomsikt uthållig nivå.

Vi tror på partnerskap med öppna kort

Renovering och underhåll av bostadsfastigheter är inte någon ”quick fix”. Vi på Modexa tror på att jobba långsiktigt och metodiskt. Därför tror vi också på att etablera ett partnerskap med våra uppdragsgivare som bygger på ömsesidigt förtroende och hitta arbetsformer där vi tänker tillsammans, kör med öppna kort och tar gemensamt ansvar.

Redo för framtidens hållbarhetskrav?

Hållbarhetskraven ökar och byggbranschen har redan ögonen på sig. Nu kommer EU:s nya direktiv om företagens hållbarhetsrapportering – Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Det ställer betydligt strängare krav på hur företag ska rapportera kring hållbarhet i sina årsredovisningar. Du som väljer att jobba med oss på Modexa får hållbarhetseffekter i alla dimensioner och dessutom konkreta siffror att redovisa för omvärlden.

Modexaeffekter

God
lönsamhet

Nöjda hyresgäster

Tydliga miljöbesparingar