Integritetspolicy Modexa.se

Modexa arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller Modexas kunder, samt hyresgäster hos våra kunder.

Är du anställd på Modexa finner du information kring hur vi hanterar dina personuppgifter på vårt intranät i dokumentet ”Integritetspolicy Modexa AB anställda”.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Modexa AB (”Modexa”), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Var lagras dina personuppgifter?

De uppgifter som vi behandlar om dig lagras inom Europeiska Unionen. All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att utföra vårt uppdrag hos våra kunder. De personuppgifter som vi behandlar är framförallt kontaktinformation såsom namn, telefonnummer och adress. När du kontaktar Modexa eller någon av våra anställda via telefon eller e-post, samlar vi automatiskt in personuppgifter som en naturlig del av genomförandet av elektronisk kommunikation. När du besöker vår webbplats samlar analys- och loggningstjänster de vanliga uppgifter som din webbläsare ger oss, till exempel IP-adresser, val av webbläsare etc.

Hur använder vi dina personuppgifter?

  • För att bearbeta våra kunders beställningar.
  • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
  • För att kontakta dig vid leveranser av dina varor och för att säkerställa vårt garantiåtagande.
  • För att besvara dina frågor.
  • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka vår service och kvalitet.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst (en gång per år utan kostnad) begära information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.
Begäran om att åberopa dessa rättigheter skall vara skriftlig och skickas till oss på adressen nedan:

Modexa AB
att: Dataskyddsombud
Box 958
501 10 Borås

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har.
För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Efter utskicket av detta registerutdrag kommer vi spara denna förfrågan i 12 månader.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Personuppgiftsansvarig

Modexa AB
Box 958
501 10 Borås
Sverige

Telefon: +46 33 23 22 00
Fax: +46 33 27 00 35
E-post: support@modexa.se