Historia

Viktiga tidsperioder i Modexas historia

1998 – Det stora steget

Peter Freidlitz och Torgny Hellberg går samman och förvärvar tillverkning och produktionsfastighet i Västerås av Skanska. Verksamheten tar ett stort kliv från småskalighet till ett industriföretag och händelsen är av avgörande betydelse för företagets historia. Byter företagsnamn till Modexa AB.

1999 – Vi ska växa!

Affärsmannaskapet och strukturen sätts. En aktiv styrelse engageras och ledande roller och funktioner tydliggörs. Målet att växa från 25 till 100 miljoner i omsättning beslutas. Målgrupperna är fastighetsbolag och privatkonsumenter.

1999 – 2006 – Stark tillväxt

En lång tillväxtperiod där vi växer med ca 20 % per år. Affärsidén blir känd genom ökat engagemang på marknaden samt att vi etablerar oss i nätverk i och utanför köksbranschen. Vår styrka som både kund och leverantör stärks. År 2002 ökas kompetensen vad gäller ekonomi- och kassaflödesansvar. Den starka tillväxten ”tvingar oss” att bli ledande på att minimera kapitalbindningen. 2001 miljöcertifieras tillverkningen i Västerås. År 2002 blir vi Gasellföretag (Dagens Industri) och största tillväxtföretag av alla HBV-leverantörer (SABO:s upphandlingsbolag).

2006 – 2007 – All tillverkning i Västerås

Omstrukturering av både produktion och tjänstemannaorganisation. Vi går från två parallella tillverkningsenheter till en ny och större. All produktion och distribution sker i Västerås samtidigt som huvudkontor med ledning, IT, ekonomi och försäljning ligger kvar i Borås. Automatisering av tillverkningen och ökat miljöansvar är huvudorsaker. All processluft renas katalytiskt och miljöcertifiering ISO 14001 gäller för hela tillverkningen.

2008 – 2009 – Entrepeneur of the year

Konsolidering och balansering av verksamheten. Vi nomineras till Entrepreneur of the year av Ernst & Young tack vare vår unika förmåga att fyrdubbla vår tillväxt utan en enda krona i tillskott utifrån.

2010 – 2011 – Fokus på lägenheter

Fokusering och ny riktning. Ett nio månader långt strategiarbete genomförs i hela verksamheten där beslut fattas om fokusering på lägenheter i flerbostadshus (Privatkonsument avslutas). Rekrytering görs på säljsidan med kompetens för vald inriktning. Vi flyttar in i nytt huvudkontor i centrala Borås.

2012 – 2016 – Utveckling av nya koncept med större åtaganden hos kund

Fortsatt arbete med kunder inom flerbostadshus. Utvecklar metoder och rutiner för samordning av många hantverksområden samt tar fram kommunikationsmetodik för att kunna arbeta med kvarboende hyresgäster även vid komplicerade renoveringar. Tar allt oftare rollen som konsult och rådgivare.

2017 – 2018 – Ny positionering och tillväxtplan

Efter fem års affärsutveckling startas nytt dotterbolag i juni 2017, Modexa bostadsförädling AB, som har inriktningen emot att renovera hela bostadsområden, varsamt och med kvarboende hyresgäster även här. Den 2 maj 2018 lanseras nya Modexakoncernen som tagit en ny position på marknaden och utmanar konventionella underhållsstrategier – lanseringen kallas ”Renovering medan livet pågår!”