30 års erfarenhet av att renovera hållbart med kvarboende

Vi kan konsten att renovera med kvarboende. Faktum är att det är själva kärnan i vår affärsidé. Med hjälp av varsamhet, effektivitet och god kommunikation löser vi renoveringsutmaningar med nöjda, kvarboende hyresgäster. För dig innebär det möjligheten att successivt åtgärda det som behövs, när det behövs.

Metoden som gör det möjligt

illustration over the process how it is to work with Modexaillustration how it is to work with modexa
Varsamhetsanalys
Behovsanpassade
lösningar
Boendedialog
Förarbete &
prefabricering
Lägenhet
Multimontör
klammer

Industriella processer

Innan våra montörer knackar på hos hyresgästen är 80 procent av jobbet redan gjort. Så mycket som möjligt är producerat och monterat i förväg och insatstiden i lägenhet är planerad ner i minsta detalj. Vår inspiration kommer från industrin. Vid det löpande bandet finns inget utrymme för tveksamhet eller väntan. Effektivitet och kvalitet är målet i varje moment.

Kvarboende är nyckeln till hållbart inre underhåll

Överrenoveringar börjar ofta med argumentet att ”passa på” medan lägenheten står tom. ”Om vi ändå ska byta ut det här, så kan vi lika gärna riva ut alltihop och installera nytt”. En mer hållbar strategi är att bara byta det som behövs, när det behövs. Men då måste man behärska konsten att renovera med kvarboende. Vi på Modexa är specialister på just det. Hela vår metod är utvecklad med hyresgästen i fokus. I dag är vi landets överlägset mest erfarna aktör när det gäller att renovera med kvarboende.

Kid with her father cooking together
closeup on a kitchen

Byt bara ut det som behövs – när det behövs

Varsamhet är en annan viktig ingrediens i vår metod. Varför ska man kasta ut fina, fullt fungerande köksstommar, diskbänkar eller handfat? I värsta fall kan resultatet bli att man monterar in nytillverkade produkter av lägre kvalitet, med kortare livslängd. Varsamhet sparar vi inte bara tid, utan också pengar och miljö. Hela världen rör sig bort från slit och släng. Renoveringsbranschen har vaknat sent. Vi på Modexa har trimmat våra metoder i decennier.

Vi gör det mesta av jobbet i förväg

Den traditionella byggbranschens är inte alltid mästare på effektivitet. Vi på Modexa har ett annat sätt att jobba. Innan våra montörer knackar på hos hyresgästen är 80 procent av jobbet redan gjort, och insatstiden i lägenheten är planerad ner minsta detalj. Vår inspiration kommer från industrin. Vid det löpande bandet finns inget utrymme för tveksamhet eller väntan på leveranser. Effektivitet och kvalitet är målet i varje moment.

Resutatet är att vi kan montera ett nytt kök på mindre än en dag och nya badrum och stammar på bara 12 dagar.

warehouse
Old man holding a cup of coffee

Kommunikationen är också effektivitet

Trygghet och förståelse är också ett sätt att skapa effektivitet. Modexa involverar såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen tidigt. Vi håller informationsmöten inför, löpende boendedialog under processen samt uppföljning efter. När alla parter känner sig trygga och delaktiga blir processen smidigare.

Kontakta oss gärna

No items found.