No items found.

Renoveringsstrategi för 19 000 kök

Familjebostäder i Stockholm ville ha hjälp att formulera en strategi för hur de skulle lägga upp underhåll av kök i sitt stora lägenhetsbestånd. Totalt handlade om 19 000 lägenheter från olika tidsperioder, i olika stadsdelar och med olika utmaningar.
Stickprov i ett 70-tal lägenheter

För att få en bra bild besiktigade vi ett antal lägenheter som var representativa för de olika bestånden. Totalt besökte vi ett 70-tal lägenheter. Vi tittade på saker som kvalitet på befintligt kök, på vattenskador, arbetshöjd, förekomst av asbest etc. Efter det kunde vi ge områdesspecifika råd för vad som var akut, vad som kunde vänta, vad som måste ersättas och vad som kunde bevaras.

Följa och påverka renoveringsviljan

Med hjälp av statistik från den digitala bobutiken kunde vi också ge en benchmark till bolagsledningen, med rekommendationer på hur de kan skruva på tillvalssystemet och promota med kampanjer för att öka renoveringsviljan i områden som behövde det.

Rapport till bolagsledningen

Resultatet en rapport med områdesspecifika råd som lägger grunden till en renoveringsstrategi. Och vi vill förstås gärna lotsa dem vidare till nästa steg.

Välkommen med din förfråga

Är du också intresserad av att renovera kök enligt Modexametoden? Hör av dig så tittar vi på ett upplägg.

Kontakta oss

Snabbfakta

Kund

Familjebostäder Stockholm

När

2023

Om

Familjebostäder är ett stort allmännyttigt bostadsbolag med fastigheter i Storstockholm? I det här uppdraget fick vi visa vår gedigna kunskap om kök i hyresfastigheter från olika tidsperioder.